Valminud interjöör elegantsete ustega Põltsamaa Uksetehaselt.
http://poltsamaauksetehas.ee/
Fotod: Merlis Lätti